nieuws

Drake & Bostridge

Gepubliceerd op 19 januari 2017

“Uit de geschiedenis van de N.S.v.K. blijkt dat tot 1986 met enige regelmaat beroemde zangers en zangeressen in de kamermuziekserie optraden. Ik noem grootheden als Gérard Souzay, Emma Kirkby, Herman Schey, Aafje Heynis, Teresa Berganza, Elly Ameling, het Nederlands Kamerkoor en Jard van Nes [….] In 2004 had het bestuur, waar ik toen deel van mocht uitmaken, een discussie over het brengen van meer variëteit in de programmering. Dit leidde o.a. tot het principebesluit jaarlijks een zangrecital te gaan programmeren.”

Lees meer ...

Krachtig en lyrisch tegelijk

Gepubliceerd op 2 januari 2017

“Eind jaren negentig nam een aardige medicijnenstudent me mee naar De Vereeniging en leerde ik de kamermuziek, als eerste het Dumky trio van Dvorák, kennen. Het was liefde op het eerste gehoor. Na mijn rechtenstudie vertrok ik naar Amsterdam waar mijn voorkeur voor die werken in kleine bezetting maar met een zo grote lyrische kracht zich verder verdiepte. Die aardige student kwam ik daar overigens ook weer tegen. Zo’n zestien jaar later verhuisden we met onze twee kinderen terug naar Nijmegen.”

Lees meer ...