nieuws

Naklank Quatuor Ebène

Gepubliceerd op 26 februari 2017

“Niet ongebruikelijk is dat voor aanvang van het concert een bestuurslid een mededeling doet aan het publiek. Vaak gaat het om een programmawijziging of andere zaken die van belang zijn voor de abonnementhouders. Nu echter deed de voorzitter Ed d’Hondt een verrassende aankondiging dat het voor ons die avond optredend Quatuor Ebène kwartet was onderscheiden met de Edison Prijs voor klassieke muziek in het genre kamermuziek. Daarbij werden de kwaliteiten van dit kwartet gekenmerkt met waarderingen als “Fijnzinnigheid en Stijlgevoeligheid”. Hiermede was de toon gezet en de verwachting hoog gespannen. Een prijs in ontvangst nemen voordat er gepresteerd was leek ook voor de musici iets teveel en zou de nodige concentratie kunnen verstoren. En zo kon eenieder zich richten op de geprogrammeerde muziek voor deze avond.”

Lees meer ...