Naklanken

Bij elk concert nodigt het bestuur iemand uit de kring van onze abonnementhouders of bezoekers uit om een persoonlijke beschouwing (naklank) op het concert te schrijven.
Deze ‘recensie’ wordt zo kort mogelijk na het concert gepubliceerd op de pagina van het betreffende concert.
_